Ταμειακές Μηχανές

Διαλέξετε ταμειακή μηχανή ανάλογα με τον τύπο του καταστήματος που προορίζεται, παράδειγμα εμπορικά καταστήματα, φαρμακεία, συνεργεία, ψιλικά, εστιατορίου κ.λπ. με δυνατότητα εκτός από απόδειξη να εκδίδουν και τιμολόγιο.
Διαθέτουμε επίσης Φορολογικούς μηχανισμούς – ΕΑΦΔΣΣ δηλ.συσκευές εγκεκριμένης φορολογικής σήμανσης παραστατικών λιανικής και χονδρικής πώλησης.
Ακόμη Ζυγαριές-Ηλεκτρονικούς Ζυγούς με ζύγιση και απόβαρο, με ζύγιση και υπολογισμό αξίας και έκδοση ετικέτας με εκτύπωση βάρους αξίας τιμής και ημερομηνία λήξης, εκτύπωση barcode και
συστατικών – διατροφικών χώρας προέλευσης, περιγραφή είδους κ.λπ.
Συρτάρια για Ταμειακές Μηχανές.
Ανιχνευτές χαρτονομισμάτων.
Αναλώσιμα

Συρτάρια ταμειακών μηχανών

Αναλώσιμα ταμειακών μηχανών